نمونه اي از برگزاري كلاس در كلاسنت با 72 نفر (12 مونيتور)

برگزاری کلاس

به كار گيري اينترنت و تشكيل كلاس به صورت تركيبي (حضوري / الكترونيكي) به ملزومات دنياي با كرونا / پسا كرونا تبديل شده است. از چالشهاي عمده اين گونه كلاسها عدم حضور واقعي نماي افراد الكترونيكي (از نظر اندازه تصوير، صدا و تعامل) و اجراي جلسه به صورت تركيبي (تركيب صدا و تصوير حضوري / غير حضوري) است.

راه حل منحصر بفرد

اين راه حل منحصر به فرد با برطرف كردن هر دو چالش و همچنین مزایا و قابلیتهای ديگر راه حل مناسبي براي دانشگاه ها و مدارس مي باشد. برگزاری يك كلاس تعاملی واقعي نما به صورت ترکیبی (حضوری و الکترونیکی) با امكانات مناسب براي تعامل، بحث و گفتگو، ارائه و راي گيري به كمك سامانه به خوبي انجام مي شود. تجربه برگزاري جلسه در اين سامانه تجربه اي شيرين و حتي موثر تر از تجربه كاملا حضوري مي باشد.

راه حل بکار رفته

نوآوري و فناوريهاي متعددي در آن تركيب شده است تا تجربه شيرين و حس كلاس در آن به اوج خود برسد.

اين راه حل از سه بخش عمده ترکیب شده است:

1)     طراحي نرم افزار مديريت رسانه ها و چيدمان

2)     طراحي سخت افزار مورد نياز براي هدايت رسانه و تهيه سخت افزارهاي مورد استفاده

3)     طراحي معماري داخلي و دكوراسيون و انتخاب مبلمان فضا

هر كدام از اين سه بخش در ايجاد تجربه دخيل هستند. مديريت هوشمند استريمهاي رسانه باعث مي شود كه چيدمان تصاوير شركت كنندگان و اجزاء جلسه كاملا منعطف و در كنترل باشد. با فناوری به کار آمده در این سامانه هر استریمی به هر نقطه ای قابل مديريت و ارسال است. به کمک همین قابلیت ارائه تصاویر بر روی چند مونیتور قابل تحقق مي شود.

تکنولوژی های استفاده شده

  • Powered by AI
  • Audio / Video Streaming
  • Audio / Video Conferencing
  • Webrtc, SFU
  • Document sharing
  • Desktop sharing